MŠK Thermál Veľký Meder – vzpieračský oddiel
2006

    
    
    
    
    

Vedenie  vzpieračského  oddielu

Mgr. Buzgó Ľudovít - predseda oddielu
- tréner ŠŠS
- reprezentačný tréner 17 ročných
- člen trénerskej rady SZV

Egrecky Rudolf - podpredseda oddielu

Mgr. Buzgó Gabriel - sekretár oddielu
- tréner CTM

Členstvo oddielu

        Členmi vzpieračského oddielu vo Veľkom Mederi sú mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, dorastenci a dorastenky, juniori, muži a veteráni s celkovým počtom 56 členov.

ČINNOSŤ V ROKU 2006

LIGOVÉ SÚŤAŽE


1. kolo Žiackej ligy
Ružomberok 25. 03. 2006

        5 členné družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 2. mieste. Družstvo nastúpilo na tieto preteky v zložení :

Boršický Patrik 66 kg 260 b. Spolu 840 b.
Csémi Aurel  168 kg 268 b.
Fekete Márk  62 kg 263 b.
Jávorka Tivadar 146 kg 279 b.
Straňák Roman 86 kg 187 b.

FOTKY Z AKCIE


M-SR žiakov a žiačok + 2. kolo Žiackej ligy
Trenčín 06. 05. 2006


Fekete Márk do 40 kg 73 kg 2. miesto
Boršický Patrik do 45 kg 76 kg 3. miesto
Fehér Adam do 45 kg 52 kg 5. miesto
Jávorka Tivadar do 56 kg 145 kg 1. miesto
Straňák Roman do 56 kg 88 kg 6. miesto
Javorský Marek do 62 kg 70 kg 4. miesto
Csémi Aurel nad 69 kg 174 kg 3. miesto
Mihalovičová Tímea nad 58 kg 71 kg 1. miesto
Majeríková Nikoleta nad 58 kg 66 kg 2. miesto

        5 členné družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 1. mieste, ale v súčte bodov ešte stále zotrváva na 2. mieste. Družstvo nastúpilo na tieto preteky v zložení :

Fekete Márk 73 kg 155 b. Spolu 880 b.
Boršický Patrik 76 kg 154 b.
Jávorka Tivadar 145 kg 227 b.
Straňák Roman 88 kg 141 b.
Csémi Aurel 174 kg 201 b.

FOTKY Z AKCIE


3. kolo Žiackej ligy + Finále Slovenského pohára
Košice 14.10.2006


Fekete Márk 68 kg 136 b. Spolu 895 b.
Boršický Patrik 79 kg 159 b.
Jávorka Tivadar 146 kg 230 b.
Straňák Roman 103 kg 156 b.
Csémi Aurel 177 kg 212 b.

        5 členné družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 3. kole ŽL na 2. mieste, a v súčte bodov po 3. záverečnom kole sa umiestnilo na 2. mieste


Slovenský pohár:
Jávorka Tivadar 687 b. 1. miesto
Csémi Aurel 613 b. 5. miesto
Boršický Patrik 447 b. 14. miesto
Straňák Roman 438 b. 15. miesto
Fekete Márk 429 b. 16. miesto

M-SR dorastencov a dorasteniek + 2. kolo Dorasteneckej ligy
Košice 27. 05. 2006


Abrahám Štefan do 69 kg 211 kg 2. miesto
Kázmér Lucián      ml. do 77 kg 220 kg 2. miesto
Kázmér Lucián      st. do 77 kg 220 kg 3. miesto
Jávorka Vojtech do 85 kg 247 kg 2. miesto
Simonics Erik      ml. do 94 kg 260 kg 1. miesto
Simonics Erik      st. do 94 kg 260 kg 1. miesto
       
Hutirová Žofia do 44 kg 57 kg 1. miesto
Kohútová Silvia do 58 kg 60 kg 2. miesto

        Jávorka Vojtech prekonal slovenský rekord v nadhode - 141 kg.

        5 členné družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 2. kole na 1. mieste, ale v súčte bodov ešte stále zotrváva na 2. mieste. Družstvo nastúpilo na tieto preteky v zložení:


Abrahám Štefan 211 kg 283 b. Spolu 1367 b.
Kázmér Lucián 220 kg 278 b.
Jávorka Vojtech 247 kg 298 b.
Simonics Erik 260 kg 307 b.
Dorozlai Mikuláš 129 kg 198 b.

3. kolo Dorasteneckej ligy + Finále Slovenského pohára
Košice 04.11.2006


Abrahám Štefan 217 kg 287 b. Spolu 1374 b.
Kázmér Lucián 225 kg 289 b.
Jávorka Vojtech 235 kg 284 b.
Simonics Erik 250 kg 293 b.
Jávorka Tivadar 150 kg 229 b.

        5 členné družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 3. kole DL na 1. mieste, a v súčte bodov po 3. záverečnom kole sa umiestnilo na 2. mieste.


Slovenský pohár:
Simonics Erik 907 b. 4. miesto
Abrahám Štefan 832 b. 7. miesto
Kázmér Lucián 821 b. 9. miesto
Jávorka Vojtech 812 b. 11. miesto

1. kolo II. ligy
Košice 29. 04. 2006


Patasi Oskar 263 kg 300 b. Spolu 1440 b.
Bugár Ladislav 264 kg 304 b.
Lénárt Rudolf 240 kg 279 b.
Szabó František 273 kg 296 b.
Fábik Peter 235 kg 259 b.

        5 členné družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 1. kole na 3. mieste.


2. kolo II. ligy
Hlohovec 24.06.2006


Patasi Oskar 241 kg 279 b. Spolu 1309 b.
Bugár Ladislav 264 kg 304 b.
Lénárt Rudolf 220 kg 259 b.
Monduk Vincent 155 kg 214 b.
Fábik Peter 230 kg 251 b.

        5 členné družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 2. kole na 2. mieste. Z dôvodu finančných opatrení Slovenský zväz vzpierania vyhlásilo 2. kolo II. ligy za záverečné kolo a tým družstvo Veľkého Medera s umiestnilo na 2. kole. Na treťom, neoficiálnom kole sa na základe rozhodnutia výkonného výboru SZV zúčastnili družstvá na vlastné náklady, z vlastnej iniciatívy, kde menované družstvo dosiahlo  1244 b., čím sa umiestnilo na 3. miesteMAJSTROVSTVÁ A TURNAJE


M-SR mladších žiakov - jednotlivcov
Veľký Meder 22. 04. 2006


Németh Roland do 30 kg 146,5 b. 1. miesto
Vörös Alexander do 30 kg 109,5 b. 5. miesto
Esztergályos Róbert do 30 kg 105,5 b. 6. miesto
Esztergályos Norbert do 33 kg 126,0 b. 1. miesto
Kázmér Daniel do 36 kg 153,0 b. 1. miesto
Kušnír Csaba do 36 kg 137,0 b. 4. miesto
Ružička Zoltán do 50 kg 166,0 b. 1. miesto
Nagy Attila do 56 kg 166,5 b. 4. miesto
Borošová Anikó do 44 kg 133,5 b. 1. miesto
Kórosiová Brenda do 44 kg 128,5 b. 2. miesto

FOTKY Z AKCIE


M-SR mužov, žien a juniorov
Trenčín 01. 04. 2006


Patasi Oskar do 94 kg 254 kg 3. miesto
Bugár Ladislav do 94 kg 251 kg 4. miesto
Lénárt Rudolf do 94 kg 233 kg 7. miesto
Szabó František do 105 kg 266 kg 3. miesto
Fábik Peter do 105 kg 230 kg 4. miesto
Fábik Peter      J do 105 kg 230 kg 2. miesto

M-SR veteránov
Hlohovec 08. 04. 2006


Patasi Oskar do 94 kg 267 kg 1. miesto
Bugár Ladislav do 94 kg 258 kg 1. miesto
Lénárt Rudolf do 94 kg 236 kg 2. miesto
Szabó František do 105 kg 269 kg 1. miesto
Monduk Vincent do 69 kg 150 kg 1. miesto

XXIV. Medzinárodný Turnaj Budapešti
Budapešť 24. 06. 2006


        7 členné družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 2. mieste. Družstvo nastúpilo na tieto preteky v zložení :

Boršický Patrik 73 kg 147 b. Spolu 1533 b.
Jávorka Tivadar 145 kg 226 b.
Straňák Roman 94 kg 147 b.
Both Ladislav 125 kg 178 b.
Abrahám Štefan 205 kg 269 b.
Kázmér Lucián 220 kg 277 b.
Jávorka Vojtech 240 kg 286 b.

3. medzinárodná letná škola vzpierania
30. 07. – 05. 08. 2006, Trenčín


      V roku 2006 sa usporiadala 3. letná škola vzpierania s medzinárodnou účasťou, ktorá je prostriedkom a dôkazom starostlivosti o športovo-talentovanú mládež. SZV pripisuje tejto aktivite veľký význam v súvislosti s napredovaním slovenského vzpierania. Tejto letnej školy sa zúčastnia mladší žiaci a žiaci, ktorý na základe svojich dosiahnutých výsledkov sú nádejami tohto športu. Z celkového počtu 30 pretekárov tvorili kolektív mladých vzpieračov aj veľkomederskí vzpierači s počtom 8, čo predstavuje 26%. Medzinárodná letná škola vzpierania sa uskutočnila pod záštitou SZV pod vedením poverených trénerov Mgr. Milan Kováč (vedúci akcie), Mgr. Gabriel Buzgó (tréner), Mgr. Zuzana Kováčová (tréner). Náš oddiel reprezentovali na tejto akcii pretekári: Kázmér Daniel, Németh Roland, Esztergályos Norbert, Rúžička Zoltán, Borosová Anikó, Majeríková Nikoleta, Mihalovičová Tímea, Jávorka Tivadar.

FOTKY Z AKCIE - TEXT PRÍSPEVKU


Medzinárodné dvojstretnutie Budapešť – Veľký Meder
Veľký Meder 11.11.2006


        Na tomto dvojstretnutí sa zúčastnilo 16. pretekárov z Budapešti a 16 pretekárov z Veľkého Mederu a ďalších 9 pretekárov z Veľkého Mederu mimo súťaž, čo svedčí o úctyhodnej základne Veľkého Mederu. Do pretekov sa započítalo 10 najlepších výkonov. Družstvo výberu Budapešti dosiahlo 2358 bodov a družstvo Veľkého Mederu 2289 bodov.


XIII. Medzinárodný Vianočný Turnaj pre Všetkých a IV. ročník Memoriálu Karola Wienera
Trenčín 16.12.2006


Kázmér Daniel 327 b. 6. miesto
Németh Roland 326 b. 8. miesto
Beke Gábor 308 b. 14. miesto
Rúžička Zoltán 291 b. 16. miesto
Vörös Alex 289 b. 18. miesto
Majerský Martin 263 b. 23. miesto
Borosová Anikó 244 b. 30. miesto
Nagy Attila 227 b. 33. miesto
Kórosiová Brenda 217 b. 36. miesto
Németh Peter 208 b. 38. miesto

        15.12.2006 sa uskutočnil Identifikačný zraz talentov pod záštitou Slovenského Olympijského Výboru. Menovaní pretekári reprezentovali náš oddiel na tejto akcii, ktorá mala dobrú odozvu.


2. M-SR družstiev mladších žiakov
8. Turnaj Mladých Nádejí
45. výročie pretekárskeho vzpierania vo Veľkom Mederi
Veľký Meder, 02.12.2006


2. M-SR družstiev mladších žiakov

        V roku 2006 sa druhý krát zorganizovali Majstrovstvá SR družstiev vo Veľkom Mederi po úspešnej generálke v roku 2005 ktorého javiskom bol tiež Veľký Meder. Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo 9 družstiev. Družstvá pozostávali zo 4 mladších žiakov. Veľký Meder postavil 2 družstvá, ktoré sa umiestnili nasledovne:


VME A Beke Gábor    
Németh Roland    
Kázmér Daniel    
Rúžička Zoltán 877 b. 3. miesto

VME B Nagy Attila    
Vörös Alex    
Inczédy Štefan    
Esztergályos Norbert 749 b. 6. miesto

8. Turnaj Mladých Nádejí

        Štartujúce družstvá pozostávali zo 4 členov a to 2 žiaci a 2 dorastenci. Výsledky družstiev Veľkého Medera sú nasledovné:


VME A Simonics Erik    
Abrahám Štefan    
Jávorka Tivadar    
Straňák Roman 994 b. 1. miesto

VME B Jávorka Vojtech    
Kázmér Lucián    
Boršický Patrik    
Fekete Márk 859 b. 2. miesto

        Najlepším pretekárom turnaja v absolútnom poradí sa stal Simonics Erik výkonom 306 b..


45. výročie pretekárskeho vzpierania vo Veľkom Mederi

        Z príležitosti 45. výročia pretekárskeho vzpierania vo Veľkom Mederi boli vyznamenaný Slovenským Zväzom Vzpierania nasledovný tréneri:

Lencse Alexander
Ing. Zakál Ladislav
Mgr. Buzgó Ľudovít


        Z príležitosti 45. výročia pretekárskeho vzpierania vo Veľkom Mederi boli vyznamenaný na návrh predsedu oddielu Mgr. Ľudovíta Buzga, vedením mesta Veľký Meder nasledovní bývalí vzpierači a funkcionári:

Lencse Alexander
Ing. Zakál Ladislav
Lencse Ferenc
Németh László
Kocsis László
Majorovics László
Matlák Ferenc
Szoboszlai Vince
Juhász Ladislav
Patasi Oszkár
Egrecký Alexanader
Nádos Norbert
Dohorák Erik
Ládi Ladislav
       – vyznamenaný trénerom odd.


ME veteránov
Heinshein, Nemecko 18-26.2006

Lénárt Rudolf III. vek. kat. do 85 kg 232 kg 6. miesto
Bugár Ladislav I. vek. kat do 94 kg 270 kg 4. miesto
Patasi Oskar - vypadol  
Szabó František - neštartoval  


REPREZENTAČNÉ ŠTARTY


MEJ do 17 rokov Landskrona SWE
Landskrona 23. 07. – 30. 07. 2006


        Zo Slovenska sa týchto ME zúčastnili :

Štefánik Ján vedúci  
Buzgó Ľudovít reprezentačný tréner VME
Jávorka Vojtech pretekár VME
Kožienka Lukáš pretekár  
Simonics Erik pretekár VME

        Slovensko získalo 18. miesto v bodovom hodnotení krajín z 29 štátov a to 162 bodov :

83,3 kg Jávorka Vojtech 8. miesto v trhu 103 kg 18 b.
Jávorka Vojtech 7. miesto v nadhode 135 kg 19 b.
Jávorka Vojtech 7. miesto v dvojboji 238 kg 19 b.

85,05 kg Simonics Erik 11. miesto v trhu 115 kg 15 b.
Simonics Erik 11. miesto v nadhode 143 kg 15 b.
Simonics Erik 11. miesto v dvojboji 258 kg 15 b.

Naši pretekári dosiahli z 109 chlapcov nasledovné umiestnenie :

59. miesto Simonics Erik 306 b.
67. miesto Jávorka Vojtech 285 b.

FOTKY Z AKCIE


Promotion Cup
Udine, Talinasko 22-26.06.2006

        Krajinu a naše mesto reprezentoval Simonics Erik, ktorý na týchto pretekov sa umiestnil na 6. mieste a spravil 2 slovenské rekordy. Družstvo Slovenska sa umiestnilo na 6. mieste. Simonics Erik prekonal slovenský rekord v nadhode 143 kg a v dvojboji 258kg.


Turnaj Olympijských Nádejí
Kazincbarcika, 20-22.10.2006

        Krajinu a naše mesto reprezentovali Simonics Erik, Jávorka Vojtech, Kázmér Lucián, Abrahám Štefan. Družstvo Slovenska sa umiestnilo na 4. mieste.


2006
Sumár

Celoslovenské  ligové  súťaže

Ml. žiakov 3. miesto
I. liga žiakov 2. miesto
I. liga dorastu 2. miesto
II. liga mužov 2. miesto

Majstrovstvá  Slovenska  v  roku  2006

1. miesto 14 krát
2. miesto 9 krát V roku 2005 pretekári vzpieračského oddielu získali na M-SR 28 medailí
3. miesto 5 krát

V roku 2006 prekonali pretekári z Veľkého Mederu 3x slovenské rekordy

Organizácia

V roku 2006 sme zorganizovali 4 významné športové podujatia vo Veľkom Mederi a to:

M-SR mladších žiakov – jednotlivci
8. Turnaj Mladých Nádejí
Medzinárodné dvojstretnutie Veľký Meder – Budapešť
M-SR družstiev mladších žiakov

Reprezentácia

Do reprezentácie SR boli zaradení pretekári Ábrahám Štefan, Kázmér Lucián, Simonics Erik, Jávorka Vojtech. Do 14 rokov boli do reprezentácie zaradení Jávorka Tivadar, Csémi Aurel.

V roku 2006 plnil funkciu reprezentačného trénera juniorov do 17 rokov Mgr. Buzgó Ľudovít.

Buzgó Ľudovít
predseda oddielu©Buzgó