PRÍBEH VZPIERAČSKÉHO PAVILÓNU

      Po znovuzaložení vzpieračského oddielu v Čalove v roku 1972 bolo badať nárast záujmu o vzpieranie a tým aj postupným nárast počtu členov a ich  výkonnosti. Postupom času sa zdalo, že jedinou bariérou v ďalšom raste výkonnosti pretekárov a popredovaní vzpierania vo Veľkom Mederi je nedostatok priestoru a materiálneho zabezpečenia.
      Priestormi pre konanie tréningov slúžili jednak osobný byt trénera Alexandra Lenču a stará budova základnej umeleckej školy. Ani jedna z miestností nebola stvorená na to, aby sa tam absolvovali tréningy na ktorých sa manipulovalo s obrovskými hmotnosťami. Zrodila sa potreba po novú miestnosť, po novú halu.
      Po viacročnej prosbe sa na 5. zjazde ČSZTV rozhodlo o tom, že Čalovským vzpieračom sa poskytnú „tehly“ a materiály, a že v rámci akcie Z si môžu vzpierači, športovci postaviť vlastný pavilón.
      Dňa 01. 09. 1978 po dvojročnej práci 330 členov TJ dynamo Čalovo, po odpracovaní 15 908 brigádnických hodín sa odovzdal pavilón s hodnotou 889.000Kčs do užívania vzpieračom. Vzpieračská hala mala rozmery 30 x 8m a 8 zabudovaných pódii.

POZRI SI FOTKY


      Na kvalitné tréningy a ideálne prostredie si ešte aj dneska pamätajú mnohý zo staršej ale aj mladšej generácie. Treba si však pripomenúť, že vzpieračský pavilón bol v počiatkoch majetkom štátu a potom postupom času prešiel do vlastníctva mesta.
      Vzpieračský oddiel bol úspešný vďaka trénerom a vedúcim a určite aj vďaka vhodným podmienkam. V roku 1989 vzpieračský oddiel zorganizoval 1. M-ČSSR žiakov, po roku zas kolo SNL. Všetko išlo tak, ako malo.
      Po roku 1989 nastalo viacero zmien. V roku 1991/1992 došlo k osobným nezhodám medzi členmi kolektívu mužov, ktorý po viacerých hádkach ohľadne vyplácania odmien nakoniec rozišli. Od roku 1991 po rok 1995 fungovalo vo Veľkom Mederi len mládežnícke vzpieranie a to v ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským ako aj vo vzpieračskom pavilóne, ale len za dobrého počasia, lebo v zime si TJ nemohol vyplatiť kúrenie. V rokoch 1991 až 1996 TJ Dynamo vo Veľkom Mederi si zobralo viac krát úver od mesta, ktorý úver sa počas týchto rokov hromadil a TJ si svoje dlžby nemohol, nevedel hradiť. Často neboli peniaze ani na činnosť jednotlivých oddielov.
      Všetky tieto okolnosti viedli k tomu rozhodnutiu, že mestské zastupiteľstvo v roku 1994 prenajal vzpieračský pavilón podnikateľovi, menom pán Tibor Sklut, ktorý na začiatku svojej činnosti prevádzkoval fitnes centrum a vyzeralo tak , že vzpierači budú mať, zase možnosť kde trénovať aj v zime. Tohto podnikateľa nahradil v roku 1996 pán Ing. Trubač Vladimír, CSc. ktorému mesto prenajalo pavilón na prevádzkovanie diskontu. V roku 1998 prišiel ďalší podnikateľ s iným zameraním a mesto mu vyhovelo najprv zmluvou o prenájmu a postupom času aj kúpno-predajnou zmluvou. Rozsudok o predaji pavilónu je zo dňa 1999. Tento rozsudok nadobudol platnosť v roku 2003. Vzpieračský pavilón čo bolo pýchou Čalovčanov a vzorným pavilónom v SR sa predalo za 2.000.000 Sk.
      Bolo to čiernym dňom pre vzpieračskú obec vo Veľkom Mederi. Hľadať vinníka by sa dalo aj v kolektíve mužov, či vo vedení TJ Dynamo alebo vo vedení mesta ale v žiadnom prípade by to neprinieslo úžitok a ani to nie je na mieste. Predaj pavilónu si nikto neželal, ale snaha nájsť vinníka stále pretrváva. Obviňovaný z toho bol, a ešte stále je, predseda oddielu Ľudovít Buzgó najmä zo strany tých ktorý s okolnosťami zatiaľ neboli oboznámený, alebo tieto okolnosti príliš dobre poznajú a svojmu svedomiu si takýmto spôsobom chcú uľahčiť. Obviňovaný hlavný tréner a zároveň predseda oddielu, ktorý však za to mohol čo najmenej takéto obvinenia odmieta. Dokonca by to bolo protirečivé, že hlavný tréner oddielu sa chcel zbaviť pavilóna len z dôvodu aby nemal čo robiť. Zapríčinila to éra a spolu súvisiace okolnosti.
      Po početných reklamáciách a žiadostí vedenia vzpieračského oddielu sa spravila vzájomná dohoda s miestnym fitnes centrom, aby sa tam vzpierači mohli pripravovať na preteky.
      Postupom času však vyzerá tak, že situácia sa začína normalizovať, a hoci nový vzpieračský pavilón sa nepostaví, miesto na tréningy už budú mať aj dorastenci, juniori a muži. Stavia sa „nová“ hala lepšie povedané oddeľuje sa časť od telocvične T-18, ktorá po dobudovaní a „vyzbrojení“ by mohla poslúžiť ako rozcvičovňa na preteky a aj ako tréningová miestnosť.

POZRI SI FOTKY


      Treba ju dokončiť! Mestské zastupiteľstvo schválilo 100.000 Sk na realizáciu tohto projektu, avšak je jednoznačné, že tie peniaze na úplné vybavenie našej „novej“ haly nebudú stačiť. Z tohto dôvodu vítame všetky možnosti spolupráce, resp. poskytnutia pomoci, vďaka ktorej sa naša „nová“ hala dobuduje a pomocou čoho vzpieranie vo Veľkom Mederi ktoré je baštou na Slovensku by už malo primerané a zaslúžené podmienky na svoju činnosť. Výsledkov je dosť čo vyplýva z histórie a súčasnosti vzpierania vo Veľkom Mederi, lenže ak chceme minimálne zachovať súčasnú úroveň, vyhovieť podmienkam ktoré sa zo strany Slovenského Zväzu Vzpierania kladú na organizáciu pretekov a riadenie Centra Prípravy Mládeže musíme spraviť kroky a konať. Rečí, bezpredmetných obviňovaní a kritiky už bolo dosť!
      V prípade záujmu prispieť k úspešnej realizácii našich cieľov nás môžete nakontaktovať na adrese buzgo@post.sk, alebo na čísle 0903 493 893.

            Vopred sa tešíme na spoluprácu. S pozdravom

vedenie oddielu

©Buzgó